Кои сме ние?

Фондация “Приятелство” е регистрирана на 02.11.2000г и пререгистрирана нa 16.10.2003 като неправителствена организация в общественa полза.

Фондацията спомага със своята дейност за здравословен начин на живот на всеки човек, за социална активност по отношение на здравето и за хуманно здравеопазване. Виждаме в бъдеще всички майки да са знаещи, спокойни и уверени, да раждат здрави и щастливи бебета, които растат в здравословна и любеща среда. Работим всеки човек да осъзнае и поеме отговорността за собственото и на децата си физическо и психическо здраве. Подготвяме бъдещите майки за здравословна бременност, естествено раждане и първи грижи за бебето; предоставяме информация и подкрепа на младите семейства за отглеждане и възпитание на децата; работим за хуманизиране на майчиното и детското здравеопазване; променяме нагласи и фокусираме вниманието на обществото върху бременността, раждането и отглеждането на децата.

Фондацията е създадена като леснодостъпна и открита организация за обществена полза да запълни празнотата в общественото здравеопазване по отношение на грижите и услугите за бременните жени, родилките, майките с малки деца и техните семейства. Основните методи са обучение, предоставяне на информация, работа в групи за подкрепа, консултации, организиране на събития и др.
Реализирани проекти

През последните години сме реализирали следните проекти :

1. Пилотен проект за обучение на бременни жени.
2. SPA проект към корпуса на Мира в САЩ в България: “Как да родя здраво и щастливо бебе? “ – обучение за здравословна бременност и естествено раждане.
3. Организиране на Празници в Детското отделение на Онкологична клиника към Университетска болница в Пловдив.
4. Празник на бебето – по повод 21 януари – Ден на родилната помощ.
5. Организиране и провеждане на Градски и Регионален спортен турнир за хора с увреждания съвместно с ДКЦ-1 и Съюз на инвалидите-гр. Пловдив под егидата на Кмета на Община Пловдив.
6. “Качество без подкуп” – подобряване на медицинското обслужване на АГ клиниките в гр. Пловдив.
7. Обучение на акушерки.
8. Проект: “Кърменето – шанс за добър старт” – съвместно с Община Пловдив и РИОКОЗ.
9. Проект “Световната седмица (1 – 7 август) за подкрепа на кърменето” – в България.
10. Проучване за степента на подготвеност на жените за родителство.
11. Участие в проект “Новото лице на бащинството”.
12. Проект към Демократичната комисия: “За да ни чуят” – защита правото на майките да решават как да бъде хранено бебето им в родилния дом, 2007 – 2008 година.
13. Проект “Децата ни не искат да пушат” – съвместно с РИОКОЗ, Пловдив, 2008 година.

Коментарите са забранени.